Lidmaatschap 2018

Het nog niet afgelopen jaar 2017 heeft opnieuw bewezen dat een specifiek huisartsensyndicaat absoluut noodzakelijk is om de juiste accenten in gezondheidszorg blijvend te benadrukken en op de agenda te zetten!

Zowel in alle internationale rapporten (Oeso, WHO,..) die we lezen als van de overheid, horen we steeds dat een sterke huisartsgeneeskunde de basis is van een goede gezondheidszorg. Beloften en lippendiensten werden de laatste jaren al veel gedaan naar onze beroepsgroep. Van een échte structurele herwaardering is in de laatste vijf conventies geen sprake.

Integendeel. Steeds is er sprake van een niet-indexatie of een partiële indexatie. De laatste conventie werd ons ook het GMD plus ontnomen. En wat er dan zogezegd in de plaats kwam is voor elke collega duidelijk: een door de mutualiteit afhankelijke toelage voor een paar chronische patiënten in een welbepaalde leeftijdscategorie die een fractie is van het reëel aantal.

Voor het SVH is het duidelijk! Een échte herwaardering van huisartsen vertrekt van een échte financiële herwaardering. Zowel op niveau van intellectuele prestaties als op praktijkniveau.

Het SVH blijft daarom voor u als een echt Syndicaat vechten: vrij en onafhankelijk uw belangen op de kaart zetten! SVH blijft met u Samen Vechten voor Herwaardering!

Sluit vandaag nog aan bij het SVH. Uw stem - de échte huisartsenstem - zal dan krachtiger en nog sneller worden gehoord door middel van uw steun en lidmaatschap.

Uw bijdrage tot lidmaatschap kan u, dankzij de vele ledenvoordelen, gemakkelijk terug verdienen:

Bij Doctar door speciale kortingen en voordelen als lid van het SVH
Bij Solutel: gratis 50 inkomende gesprekken voor het medisch telesecretariaat.
Bij Barthels: 15% exclusief voordeel als SVH-lid op je totale rekening.
Bij Story-Scientia: exclusief voordeel als SVH-lid
Het SVH is steunpunt van het participatiefonds. Wij zorgen voor Uw financiële impuls. Impulseo.   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: secretariaat.svh@gmail.com
Rechtstreeks verbonden met alle voordelen van huisarts.be.
Alarmknop Carecoach: voordeel lid: SVH betaalt 25% van de kosten: https://www.carecoach.be/nl/amicimed

Meer informatie  

Informatica: een medaille met keerzijden…

(13/10/2017)

Informatica: een medaille met keerzijden...

 

De informatica heeft onze wereld razendsnel veroverd en veranderd. Ook in onze medische wereld kunnen we niet meer zonder. We ontkennen ook niet dat het invoeren van elektronische dossiers intussen ook een meerwaarde betekent voor ons dagelijks werk. Onze overheid zit intussen mee te duwen aan die digitale kar: steeds meer worden ook nieuwe verwachtingen en eisen opgelegd aan de artsen in een “informatica-vorm”. Vooral de huisartsen mochten ervaren hoe incentives en premies worden afhankelijk gemaakt van de mate waarin meegewerkt wordt op de digitale snelweg.

Reeds decennia werd er ook gewaarschuwd voor de mogelijke nadelen en gevaren van dit informatiseren. Vele data, ontsproten in onze vertrouwelijke medische dossiers circuleren intussen over de e-Health-snelweg. Ze “passeren” – al dan niet geanonimiseerd – over servers, zitten intussen verscholen in vitalinks, pacs-on-webs en Hubs... De nodige garanties inzake privacy en juridische aspecten omtrent verantwoordelijkheden blijven echter onduidelijk.

Het blijft evenzeer bang afwachten op het moment waarop voor het eerst hackers toeslaan. Een eerste aanvalletje op een afsprakenagenda leek nog onschuldig... Maar wie zijn medisch programma al eens geblokkeerd zag door een computervirus beseft wel dat er heel wat meer “chantagemateriaal” beschikbaar is.

Een andere angel in het informatiseren heb ik al meermaals aangeklaagd: namelijk de illusie die gecreëerd wordt door het digitaal betonneren van kafkaiaanse bureaucratische regels. Dat artsen dit aanvaarden en dit mee in koor “vereenvoudiging” noemen is mij nog altijd een raadsel.

De meest recente ontnuchtering kregen we echter recent via mail ... en dan nog wel van één van de grote spelers in de markt van medische software: Corilus. Kortweg was de boodschap: wij verhogen de kostprijs voor uw medische software vanaf 1 januari met 37%. Uiteraard hebben de Corilus-communicatiestrategen dit nieuws verpakt ... amper “38,3 euro per maand”... en voor hun “goed product” met “juiste service” hebben ze (ocharme) sinds 2013 nog geen prijsverhoging doorgevoerd. En toppunt in hun bericht: “goed nieuws!” Corilus maakt zich sterk dat ze maximaal onze rechten als klant gaan verdedigen. Ze verwijzen zelfs naar Domus Medica om te tonen hoe goed ze wel bezig zijn. (Misschien kunnen ze met hun knowhow Domus Medica helpen om ons in de medicomut ook 37% opslag te geven?)

De realiteit is dat het nu duurder wordende product reeds in de hogere prijsklassen  van softwarepakketten zit . Moet een prijsverhoging van 460 euro dan gezien worden alsof ze hier persé de duurste willen zijn? De reacties van onze collega’s medegebruikers van het betrokken programma zijn echter duidelijk. We lezen: “heel erg ontgoocheld”, “ik voel mij bedrogen”, “pure geldklopperij” tot “Sorry Corilus, jullie stellen mij teleur. Ik ga mijn licht elders opsteken...”

Maar het commercieel bedrijf “Corilus” staat sterk. Door overnames bezetten ze intussen een quasi-monopolie in de wereld van medische software. En ja, met de druk van de overheid om steeds verder te informaticaweg op te gaan blijven er weinig keuzes...

Wie moeten we nu met de vinger wijzen? De overheid die ons wel verplicht tot het gebruik van een elektronisch medisch dossier, maar tot op heden er niet in slaagt om een gratis basissoftware te bezorgen? (De aangekondigde Paris heeft al enkele keren maanden vertraging opgelopen) . Ook een praktijktoelage die kostendekkend is voor soft- en hardware krijgen we evenmin van de overheid.

Wie moeten we nu met de vinger wijzen? De softwareleverancier? Uiteindelijk doet die slechts wat je van een commercieel bedrijf kan verwachten. Ze willen winst maken... dat dit ten koste gaat van het altruïstische imago waar artsen willen in geloven zal hen worst wezen.

Wie moeten we dan tenslotte met de vinger wijzen? De artsen zelf? De immer naïeve beroepsgroep...

 

Dr. Herman Moeremans

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2017 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans