Lidmaatschap 2018

2017 heeft opnieuw bewezen dat een specifiek huisartsensyndicaat absoluut noodzakelijk is om de juiste accenten in gezondheidszorg blijvend te benadrukken en op de agenda te zetten!

Zowel in alle internationale rapporten (Oeso, WHO,..) die we lezen als van de overheid, horen we steeds dat een sterke huisartsgeneeskunde de basis is van een goede gezondheidszorg. Beloften en lippendiensten werden de laatste jaren al veel gedaan naar onze beroepsgroep. Van een échte structurele herwaardering is in de laatste vijf conventies geen sprake.

Integendeel. Steeds is er sprake van een niet-indexatie of een partiële indexatie. De laatste conventie werd ons ook het GMD plus ontnomen. En wat er dan zogezegd in de plaats kwam is voor elke collega duidelijk: een door de mutualiteit afhankelijke toelage voor een paar chronische patiënten in een welbepaalde leeftijdscategorie die een fractie is van het reëel aantal.

Voor het SVH is het duidelijk! Een échte herwaardering van huisartsen vertrekt van een échte financiële herwaardering. Zowel op niveau van intellectuele prestaties als op praktijkniveau.

Het SVH blijft daarom voor u als een echt Syndicaat vechten: vrij en onafhankelijk uw belangen op de kaart zetten! SVH blijft met u Samen Vechten voor Herwaardering!

Sluit vandaag nog aan bij het SVH. Uw stem - de échte huisartsenstem - zal dan krachtiger en nog sneller worden gehoord door middel van uw steun en lidmaatschap.

Uw bijdrage tot lidmaatschap kan u, dankzij de vele ledenvoordelen, gemakkelijk terug verdienen:

Bij Doctar door speciale kortingen en voordelen als lid van het SVH
Bij Solutel: gratis 50 inkomende gesprekken voor het medisch telesecretariaat.
Bij Barthels: 15% exclusief voordeel als SVH-lid op je totale rekening.
Bij Story-Scientia: exclusief voordeel als SVH-lid
Het SVH is steunpunt van het participatiefonds. Wij zorgen voor Uw financiële impuls. Impulseo.   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: secretariaat.svh@gmail.com
Rechtstreeks verbonden met alle voordelen van huisarts.be.
Alarmknop Carecoach: voordeel lid: SVH betaalt 25% van de kosten: https://www.carecoach.be/nl/amicimed

Meer informatie  

SVH geeft geen stemadvies

(27/06/2018)

SVH geeft geen stemadvies. 

Bij de vorige verkiezingen hadden we resoluut gekozen voor steun aan AADM, in de overtuiging dat Domus Medica het huis moet worden waar alle huisartsen zich kunnen thuisvoelen. We kunnen niet ontkennen dat Domus Medica en AADM in de voorbije periode op een aantal punten niet brachten wat wij gehoopt hadden.

Dat we geen strikt stemadvies willen geven heeft dan ook te maken met onze overtuiging dat hoe dan ook een eigen huisartsenvertegenwoordiging nodig is. Domus Medica kan nog altijd die vertegenwoordiger worden, maar bijvoorbeeld op het vlak van de representativiteitsregels naar de volgende syndicale verkiezingen hebben ze zich al enigszins in de luren laten leggen: nu al hebben ze toegegeven dat ook bij volgende verkiezingen geen “monodisciplinaire” verenigingen mogen deelnemen. Dit wetsontwerp werd daarentegen volop door BVAS ondersteund, wat de huisartsenvertegenwoordiging in het gedrang zou kunnen brengen.

We beseffen wel dat de huisartsen altijd slechts een fractie van de artsenvertegenwoordiging binnen organen zoals “medicomut” zullen zijn ... en dus tegenover sterkere spelers zoals ziekenfondsen altijd in een minderheidspositie zullen zitten. Het werk in de medicomut voor huisartsen is dan ook vaak ondankbaar. En de invloed die we daar kunnen realiseren zal altijd beperkt blijven.

AADM (Domus Medica) bracht wel een huisartsenstem in de Medicomut, maar net op het vlak van het zich onafhankelijk opstellen: onafhankelijk van overheid èn onafhankelijk van ziekenfondsen hebben ze zeker ook zich te weinig syndicaal opgesteld.

Dat maakt dan ook dat het discours van BVAS, die duidelijker de onafhankelijkheid, het zelfstandig statuut en het principe van “vrij beroep” meer vooropstellen ons ook charmeert.

We blijven het belangrijk vinden dat huisartsen mee hun stem uitbrengen. Maar vandaag zien wij even veel argumenten om te kiezen voor de toekomst die Domus Medica wil uittekenen als voor het beter vrijwaren van de waarden die ontegensprekelijk de basis vormen voor de wijze waar ons beroep ook door de patiënten wordt gewaardeerd.

Dus slechts één advies: Stem zeker, maar maak de keuze op basis van de aspecten die u belangrijk vindt.

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2017 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans