Lidmaatschap 2018

2017 heeft opnieuw bewezen dat een specifiek huisartsensyndicaat absoluut noodzakelijk is om de juiste accenten in gezondheidszorg blijvend te benadrukken en op de agenda te zetten!

Zowel in alle internationale rapporten (Oeso, WHO,..) die we lezen als van de overheid, horen we steeds dat een sterke huisartsgeneeskunde de basis is van een goede gezondheidszorg. Beloften en lippendiensten werden de laatste jaren al veel gedaan naar onze beroepsgroep. Van een échte structurele herwaardering is in de laatste vijf conventies geen sprake.

Integendeel. Steeds is er sprake van een niet-indexatie of een partiële indexatie. De laatste conventie werd ons ook het GMD plus ontnomen. En wat er dan zogezegd in de plaats kwam is voor elke collega duidelijk: een door de mutualiteit afhankelijke toelage voor een paar chronische patiënten in een welbepaalde leeftijdscategorie die een fractie is van het reëel aantal.

Voor het SVH is het duidelijk! Een échte herwaardering van huisartsen vertrekt van een échte financiële herwaardering. Zowel op niveau van intellectuele prestaties als op praktijkniveau.

Het SVH blijft daarom voor u als een echt Syndicaat vechten: vrij en onafhankelijk uw belangen op de kaart zetten! SVH blijft met u Samen Vechten voor Herwaardering!

Sluit vandaag nog aan bij het SVH. Uw stem - de échte huisartsenstem - zal dan krachtiger en nog sneller worden gehoord door middel van uw steun en lidmaatschap.

Uw bijdrage tot lidmaatschap kan u, dankzij de vele ledenvoordelen, gemakkelijk terug verdienen:

Bij Doctar door speciale kortingen en voordelen als lid van het SVH
Bij Solutel: gratis 50 inkomende gesprekken voor het medisch telesecretariaat.
Bij Barthels: 15% exclusief voordeel als SVH-lid op je totale rekening.
Bij Story-Scientia: exclusief voordeel als SVH-lid
Het SVH is steunpunt van het participatiefonds. Wij zorgen voor Uw financiële impuls. Impulseo.   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: secretariaat.svh@gmail.com
Rechtstreeks verbonden met alle voordelen van huisarts.be.
Alarmknop Carecoach: voordeel lid: SVH betaalt 25% van de kosten: https://www.carecoach.be/nl/amicimed

Meer informatie  

Medische hulp mensen zonder papieren

(23/01/2018)

Voor artsen is elke patiënt gelijk !

Minister Ducarme komt vandaag met een wetsvoorstel naar het parlement dat voorziet in strenge controles op artsen die medische zorgen verlenen aan ‘mensen zonder papieren’. De minister wil door het oprichten van een dienst van controle-artsen binnen de Hulpkas van ziekte en invaliditeit (HZIV) post factum gaan controleren of de verleende zorg wel daadwerkelijk om ‘dringende medische zorg’ ging.  Zo niet zullen de honoraria teruggevorderd worden.

Voor Domus Medica en het Syndicaat van Vlaams Huisartsen is dit meer dan een brug te ver.

Fundamenteel hebben wij twee bezwaren.

1/ Deze wet brengt artsen in een onmogelijk dilemma. Het fundament van arts zijn is zorg verlenen aan iedere patiënt die dit nodig heeft.  Wij zullen als artsen hierin nooit een onderscheid maken afhankelijk van de status van de patiënt. De internationale verdragen die België ondertekende erkennen ook dit fundamenteel mensenrecht. Het is dus aan artsen om te bepalen welke medische hulp aan een patiënt geboden moet worden waarbij de enige richtlijn de evidence based medicine is.

2/ Men gaat nu fors investeren in ‘controle-artsen’ die post-factum moeten bepalen of de medische hulp die was toegediend wel terecht was.  Dit zijn zinloze controles die vooral veel geld gaan kosten en de artsen viseren. Op het einde van de rit (wanneer alle diagnoses gekend zijn) is het immers makkelijk om te zeggen of iets onder de dringende medische zorg viel of niet.  Aan het begin van het proces is dat onmogelijk.

Het getuigt van een fundamenteel wantrouwen van de overheid in artsen die enkel trachten ook voor deze mensen hun fundamentele mensenrechten te vrijwaren.  Rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen deze artsen er ook voor dat de gezondheid van de rest van de bevolking verbetert (bv snel inperken tuberculose-besmettingen).

In plaats van met wetsvoorstellen een heksenjacht te openen op artsen die het beste van zich zelf geven, had men beter het KCE-rapport van december 2015 gelezen waar een aantal zeer belangrijke hervormingen werden voorgesteld die zorgen voor een efficiëntere zorg en vereenvoudigde en uniforme administratieve procedures.  Dit rapport herkent ook de unieke rol van de arts in deze zorgrelatie door de verantwoordelijkheid over medische beslissingen bij artsen te leggen.  Jammer genoeg is dit weer een wetenschappelijk onderbouwd rapport dat niet gevolgd wordt.  Wij hopen dan ook dat het parlement deze voorstellen niet goedkeurt en zich voor de hervormingen gaat baseren op het KCE rapport.

 

 

Dr. Steven Haesaert                                                                                                    Dr. Roel Van Giel

Woordvoerder SVH                                                                                                     Voorzitter Domus Medica                                                                                                         

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2017 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans