Traditionele eindejaarswensen

Net voor Kerstmis, feest van vrede en verdraagzaamheid, houden wij bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen er aan om alle huisartsen een vredevol kerstfeest toe te wensen.  Onze gedachten gaan ook uit naar de collega’s die tijdens hun beroepsuitoefening geconfronteerd werden met (eender welke) uiting van agressie. Zij zijn onze motivatie om blijvend mee te ijveren voor betere beveiliging tijdens ons werk.

Het voorbije jaar was – jammer genoeg – ook op andere domeinen gekenmerkt door agressieve en terroristische daden. We willen dan ook iedereen een 2017 met meer vrede en hoop toewensen.

En dit ondanks alle maatregelen die het huisartsenwerk steeds verder wegdrijven van onze kerntaak, het echte patiëntenwerk:
• De steeds toenemende administratieve betutteling, nu ehealth genaamd
• Het verlies van de mogelijkheden om ook ons inkomen op te volgen en te controleren
• De afschaffing van het streven naar “patiëntentrouw” via het eGMD
Want al deze elementen zijn nu in handen van de ziekenfondsen.

Tot slot wensen wij onze huisartsen-vertegenwoordigers in medicomut veel sterkte toe. Want ze zullen “ballen” en “haar op de tanden” nodig hebben om in het komende jaar overleg met deze ziekenfondsen aan te gaan!

Dr Herman Moeremans
Voorzitter SVH
 

"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2016

(02/12/2016)

Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2016

 

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is opgetogen dat de kwaliteit van onze huisartsenzorg nu ook in een officieel rapport van het OESO wordt geprezen[1] 

Onder andere blijkt dat de tevredenheid van de patiënt over zijn huisarts in ons land zelfs het hoogst zou zijn in heel Europa! Terecht wijst het rapport op de inspanningen die ook de huisartsensector levert door op zoek te gaan naar nieuwe werkmodellen, samenwerkingsverbanden, gebruik van nieuwe technologieën.

Desalnietemin wijzen we er ook op dat recente studie van het federale kenniscentrum aantoonde dat er geen verschil is in kwaliteit en outcome tussen solo- en groepspraktijken.

Toekomstgericht zullen samenwerkingsmodellen nog belangrijker worden. Maar de realiteit in Vlaanderen, waar nog steeds de meerderheid van de huisartsen solo-werkende huisartsen zijn, brengt ons dan tot het besluit dat we als SVH graag de “solo-huisarts” voordragen als kandidaat voor de “Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2016”. De Solo-huisarts wordt vaak ten onrechte wat vergeten. Maar, ook de Solo-huisarts voldoet wel degelijk aan alle criteria opgesomd in het reglement van deze wedstrijd.[2]

Zowel vorige generaties huisartsen als ook de huidige nog actieve solo-huisartsen werken immers ook meer dan fulltime om bij te dragen tot de kwaliteitsvolle huisartsgeneeskunde in Vlaanderen en Brussel!

Aan deze prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2016, een initiatief van Domus Medica, is een geldsom verbonden van 5000 euro. In naam van alle solo-huisartsen stellen wij voor dat dit bedrag zou geschonken worden aan de stichting tegen kanker.

 

SVH-Bestuur  

Dr Herman Moeremans                                                                     Dr Steven Haesaert

Voorzitter SVH                                                                                 Woordvoerder SVH                           

 

[1]   http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/8116231e.pdf

[2]   http://www.domusmedica.be/domusmedica/awards/prijs-van-de-vlaamse-en-brusselse-huisarts/6764-prijs-van-de-vlaamse-en-brusselse-huisarts-2016-regelement.html
 

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans