Lidmaatschap 2018

2017 heeft opnieuw bewezen dat een specifiek huisartsensyndicaat absoluut noodzakelijk is om de juiste accenten in gezondheidszorg blijvend te benadrukken en op de agenda te zetten!

Zowel in alle internationale rapporten (Oeso, WHO,..) die we lezen als van de overheid, horen we steeds dat een sterke huisartsgeneeskunde de basis is van een goede gezondheidszorg. Beloften en lippendiensten werden de laatste jaren al veel gedaan naar onze beroepsgroep. Van een échte structurele herwaardering is in de laatste vijf conventies geen sprake.

Integendeel. Steeds is er sprake van een niet-indexatie of een partiële indexatie. De laatste conventie werd ons ook het GMD plus ontnomen. En wat er dan zogezegd in de plaats kwam is voor elke collega duidelijk: een door de mutualiteit afhankelijke toelage voor een paar chronische patiënten in een welbepaalde leeftijdscategorie die een fractie is van het reëel aantal.

Voor het SVH is het duidelijk! Een échte herwaardering van huisartsen vertrekt van een échte financiële herwaardering. Zowel op niveau van intellectuele prestaties als op praktijkniveau.

Het SVH blijft daarom voor u als een echt Syndicaat vechten: vrij en onafhankelijk uw belangen op de kaart zetten! SVH blijft met u Samen Vechten voor Herwaardering!

Sluit vandaag nog aan bij het SVH. Uw stem - de échte huisartsenstem - zal dan krachtiger en nog sneller worden gehoord door middel van uw steun en lidmaatschap.

Uw bijdrage tot lidmaatschap kan u, dankzij de vele ledenvoordelen, gemakkelijk terug verdienen:

Bij Doctar door speciale kortingen en voordelen als lid van het SVH
Bij Solutel: gratis 50 inkomende gesprekken voor het medisch telesecretariaat.
Bij Barthels: 15% exclusief voordeel als SVH-lid op je totale rekening.
Bij Story-Scientia: exclusief voordeel als SVH-lid
Het SVH is steunpunt van het participatiefonds. Wij zorgen voor Uw financiële impuls. Impulseo.   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: secretariaat.svh@gmail.com
Rechtstreeks verbonden met alle voordelen van huisarts.be.
Alarmknop Carecoach: voordeel lid: SVH betaalt 25% van de kosten: https://www.carecoach.be/nl/amicimed

Meer informatie  

Conventie 2018: aanvaarden? Bezin eer je begint

(08/03/2018)


Conventie 2018: aanvaarden? Bezin eer je begint

 

Op 13 februari 2018 verscheen het Conventieakkoord Artsen – Ziekenfondsen 2018 – 2019 in het Staatsblad. Dat betekent dat artsen ten laatste tot 15 maart dit akkoord kunnen aanvaarden of afkeuren. Wanneer men geen actieve stap onderneemt om te deconventioneren, neemt het RIZIV aan dat je akkoord ben met alles wat in dat akkoord staat.

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen roept alle huisartsen en zeker alle huisartsenkringen op om dit akkoord eens grondig te bekijken en te bespreken. Wij sommen even de belangrijkste pijnpunten op:

Het niet indexeren van het Globaal Medisch Dossier. Dit betekent dat substantieel deel van het huisartsenhonorarium (ongeveer 20%) NIET geïndexeerd wordt in 2018

Het akkoord geeft ook geen zekerheid over een eventuele indexering in 2019.In dit akkoord is er géén sprake over indexering in 2019.

Artikel 4 vermeldt specifieke tekorten in het functioneren van GMD én een verplichting van goed gebruik Sumehr. Moeten we dan aanvaarden dat tekortkomingen of niet functioneren van software toepassingen in de schoenen van de huisarts worden geschoven, terwijl die tijdens een consultatie enkel en alleen bekommerd is om goede zorgen aan de patiënt te verlenen? Als men parameters gaat vastleggen voor evaluatie kan men dit enkel doen voor zover de toepassingen ook functioneren. Al te vaak werken de toepassingen immers niet.

In verband met wachtposten staat in de conventie dat er in het voorjaar van 2018 een wettelijk kader komt voor het organiseren van wachtdiensten op basis van 300.000 inwoners, een norm die zelfs door onze grote huisartsenwachtposten niet wordt gehaald.

 

Neem hier nota van. Wik en weeg uw keuze. Indien gewenst, deconventie kan volledig digitaal vóór 15 maart 2018.

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2017 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans