"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Naar een rookvrije samenleving via een Zorgtraject Rookstop

(17/05/2017)

Op 31 mei is het opnieuw Werelddag Zonder Tabak.  Voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is preventieve gezondheidszorg  een kerntaak van de huisarts. Ook het ijveren voor “stoppen met roken” is voor vele huisartsen een dagelijks gegeven.

Bij de overheveling van het thema “rookstopbegeleiding” van het  federale naar het Vlaamse niveau maakte minister Vandeurzen  de beleidskeuze om de beschikbare middelen in eerste plaats voor te behouden voor de gestructureerde aanpak van rookstop door tabakologen. We hebben begrip voor deze beslissing. Toch betreuren we dat hierbij de essentiële inbreng van huisartsen wat “vergeten” wordt … en ook niet gehonoreerd wordt.  

Nochtans is het evident dat het traject om te stoppen met roken meestal begint bij (of toch tenminste op aansporen van) de huisarts. De roker zal zijn zoektocht naar extra begeleiding dan ook vaak starten bij de huisarts. Het is duidelijk dat ook in dit domein een goede samenwerking tussen huisartsen en tabakologen moet gestimuleerd en aangemoedigd worden.

Daarom stelt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen voor dat Vlaamse Gemeenschap een “Zorgtraject Rookstop” opstart  - naar analogie met de reeds bestaande federale zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

Op deze wijze kunnen de inspanningen van huisartsen en tabakologen om onze maatschappij meer tabakvrij, en dus gezonder, te maken mekaar versterken.

In de bijlage vindt u de basisprincipes voor een dergelijk zorgtraject.

 

 

SVH-Bestuur  

Dr Herman Moeremans                                                                      Dr Steven Haesaert

Voorzitter SVH                                                                                   Woordvoerder SVH

 

Bijlage: basisprincipes van een zorgtraject rookstop: klik op thema en kies daar item 'preventie'. Bij documenten kan u de principes van het zorgtraject terugvinden.

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans