Traditionele eindejaarswensen

Net voor Kerstmis, feest van vrede en verdraagzaamheid, houden wij bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen er aan om alle huisartsen een vredevol kerstfeest toe te wensen.  Onze gedachten gaan ook uit naar de collega’s die tijdens hun beroepsuitoefening geconfronteerd werden met (eender welke) uiting van agressie. Zij zijn onze motivatie om blijvend mee te ijveren voor betere beveiliging tijdens ons werk.

Het voorbije jaar was – jammer genoeg – ook op andere domeinen gekenmerkt door agressieve en terroristische daden. We willen dan ook iedereen een 2017 met meer vrede en hoop toewensen.

En dit ondanks alle maatregelen die het huisartsenwerk steeds verder wegdrijven van onze kerntaak, het echte patiëntenwerk:
• De steeds toenemende administratieve betutteling, nu ehealth genaamd
• Het verlies van de mogelijkheden om ook ons inkomen op te volgen en te controleren
• De afschaffing van het streven naar “patiëntentrouw” via het eGMD
Want al deze elementen zijn nu in handen van de ziekenfondsen.

Tot slot wensen wij onze huisartsen-vertegenwoordigers in medicomut veel sterkte toe. Want ze zullen “ballen” en “haar op de tanden” nodig hebben om in het komende jaar overleg met deze ziekenfondsen aan te gaan!

Dr Herman Moeremans
Voorzitter SVH
 

"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Mini-akkoord toont aan dat er nood is aan positieve conventie

(14/04/2017)

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen heeft reeds bij aanvang van 2016 opgeroepen om het toen gesloten tweejarig akkoord van de medicomutpartners niet te aanvaarden. Hoewel onze traditionele artsensyndicaten met veel tromgeroffel het akkoord opzegden in het begin van dit jaar, om het vervolgens te “bevriezen” en te laten ontdooien in het huidige mini-akkoord is er wezenlijk niets veranderd.

Voor de huisartsen blijft de grove achterstelling in hun honoraria… erelonen die reeds 4 jaar quasi niet werden aangepast aan de stijgende levensduurte. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelt dan ook dat het niet meer dan normaal is dat elke rechtgeaarde huisarts ook dit mini-akkoord afwijst.

Hoewel velen reeds twee jaar geleden kenbaar maakten dat ze niet akkoord waren met het medicomutgekonkelfoes, moeten ook zij dit opnieuw kenbaar maken! De procedure wordt dan wel vereenvoudigd, gedigitaliseerd[1], maar toch gaan medicomut en overheid nog steeds uit van het foute principe, dat alle niet reagerende artsen wel akkoord zijn met hun beslissingen.

Als Syndicaat van Vlaamse Huisartsen willen we herinneren aan ons zesde programmapunt[2]: wij pleiten reeds jaren voor een positieve conventie,

 

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

 

[1] http://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx#.WPBcyGmLSUk

[2] http://www.svh.be/over_svh/programma
 

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans