Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
wenst aan alle huisartsen prettige feestdagen en vredevol 2016!
 

Onder uw kerstboom ligt een nieuw conventieakkoord. (zie op onze website onder thema "conventie" bij documenten: het medicomut-akkoord 2016-2017)

SVH hoopt dat alle huisartsen in Vlaandeeren een vruchtbare lezing moge hebben van deze tekst. Wij wensen dat collega's onderling dit mogen bespreken en evalueren. Ook SVH zal de teksten verder bestuderen. Wij beloven u een uitgebreidere evaluatie in de eerste weken van 2016!

Het bestuur van Syndicaat van Vlaamse Huisartsen

LEDENWERVING   2016   


Collega's, huisartsen,

 

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Beroepsgeheim in ruil voor veiligheid?

(29/08/2016)


Beroepsgeheim in ruil voor veiligheid?

 

 

De moord op collega Patrick Roelandt eind vorig jaar. De drieste aanval op collega Francois Depoorter . Dat er dringend maatregelen nodig zijn om veiligheid van huisartsen tijdens hun werk te verhogen is duidelijk. In dat kader wordt overlegd om beroepsgeheim te delen.

 

Met de huidige e-health-verplichtingen hebben huisartsen al een heel stuk van hun beroepsgeheim prijsgegeven door onze dossiers te koppelen aan het rijksregisternummer. Datzelfde rijksregisternummer wordt door alle andere officiële instanties gebruikt om individuen te identificeren.

 

Het lijkt ons evident dat een overheid, die bekommerd is om de veiligheid van de professionele hulpverleners, de moderne technologieën dan ook gebruikt om in het e-healthsysteem een risico-evaluatie aan het rijksregisternummer te koppelen. Op die manier kan dit direct “online” aan de hulpverleners aangeboden worden zodra zij met patiëntenidentificatie (via eID / RRnummer) inloggen.

 

Voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is het vanzelfsprekend dat dit een voorwaarde wordt om artsen verder te laten meewerken aan de opbouw en verdere uitbouw van het e-healthsysteem.

 

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans