Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
wenst aan alle huisartsen prettige feestdagen en vredevol 2016!
 

Onder uw kerstboom ligt een nieuw conventieakkoord. (zie op onze website onder thema "conventie" bij documenten: het medicomut-akkoord 2016-2017)

SVH hoopt dat alle huisartsen in Vlaandeeren een vruchtbare lezing moge hebben van deze tekst. Wij wensen dat collega's onderling dit mogen bespreken en evalueren. Ook SVH zal de teksten verder bestuderen. Wij beloven u een uitgebreidere evaluatie in de eerste weken van 2016!

Het bestuur van Syndicaat van Vlaamse Huisartsen

LEDENWERVING   2016   


Collega's, huisartsen,

 

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Liever herwaarderen dan screenen

(12/09/2016)


Liever herwaarderen dan screenen

 

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is enigszins verbaasd dat een huisartsenvereniging (Domus Medica) en onze minister, een ex-huisarts, voorstellen om huisartsen te screenen. Het doel: voorkomen van burnout en depressie bij huisartsen is wel nobel, maar is slechts een pleister op een houten been.

Laat ons de piste van Domus Medica en onze minister toch even verder opvolgen: ja, huisartsgeneeskunde is een zwaar beroep! Voorzien de minister en Domus Medica dan ookin een vervangingsinkomen voor huisartsen die afgekeurd worden?

Als huisartsen gaan we er prat op dat wij signalen van depressie en burnout kunnen detecteren bij onze patiënten. Waarom zou elke huisarts niet dezelfde vertrouwensband kunnen opbouwen met een andere huisarts? Wij pleiten er liever voor dat iedere huisarts een huisarts heeft!

Waarom durven onze huisartsen-vertegenwoordigers niet spreken over de factoren die aanleiding geven tot burnout en depressie? Recent werd het nog eens bevestigd in een Amerikaanse studie: per uur dat artsen besteden aan het behandelen van patiënten, besteden ze bijna 2 uur aan het bijhouden van elektronische dossiers en kantoorwerk. Bij het SVH zijn wij er althans van overtuigd dat deze bureaucratisering, die verantwoordelijk is voor de uitholling van ons beroep mee bijdraagt tot de burnout-problemen.

 

De letters SVH staan ook voor “Samen Vechten voor Herwaardering van huisartsgeneeskunde”. Die Herwaardering is meer burnoutpreventie dan een opgelegd screeningsprogramma.

 

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans